Obec Třebětice
Naposledy aktualizováno: 16.1.2019

Dne 10. 7. 2010 zemřel po krátké těžké nemoci třebětický knihovník pan Miloš Petr. O obecní knihovnu se staral 29 let. Čest jeho památce.

Od srpna 2010 knihovnice pani Leopoldina Petrová.

V rámci celkové rekonstrukce budovy byly v knihovně vyměněna okna, zajistilo se vytápění, a to je v případě knihovny a půjčování velmi důležité. Z programu VISK3 a grantu Jihočeského kraje knihovna získala počítačové vybavení, knihovník pracujeme s knihovnickými programy, funguje veřejný Internet, knihovna nabízí slušný knihovní fond, který je rozšířen o nové knihy z výměnných souborů z Městské knihovny v Dačicích. 

2013

Metodička ke konci roku dokončila aktualizaci a katalogizaci knihovního fondu (knihovnický systém Clavius). Celkem odepsáno 1027 knih. Ze sdružených peněz nakoupeno a zpracováno 14 nových knih. Metodička doplnila knihovní fond o knihy z konce monopolu v počtu 635 svazků. Paní knihovnice se zúčastnila porady a školení „Sociální sítě a bezpečnost Internetu“.

2014- 

V průběhu roku – vymalování knihovny, natření podlahy a nové uspořádání knihovních regálů. Bude následovat další dovybavení dětským stolečkem s židličkami a posezením pro dospělé.  Paní knihovnice se zúčastnila porady a semináře „Malá sonda do současné literatury pro děti a mládež aneb co čtou naše děti“.  Metodička zpracovala pro knihovny statistický výkaz a Knihovnický zpravodaj. Webové stránky Obecní knihovny mají odkaz na webových stránkách obce a na stránkách dačického mikroregionu. Dodány 2 výměnné soubory, 139 knih v hodnotě 25. 246,- Kč. Výměnné soubory si knihovnice paní Leopoldina Petrová odváží sama.

 

 

2015- 

 

Obec se přihlásila do soutěže Vesnice roku. Následovalo další dovybavení knihovny dětským stolečkem s židličkami, hracím stolkem s hrou Člověče nezlob se, nástěnkami a věšáky.  Metodička zajistila přeinstalování Clavia a vyčištění tiskárny. Paní knihovnice se zúčastnila porady a semináře. Metodička zpracovala pro knihovny statistický výkaz a Knihovnický zpravodaj. Webové stránky Obecní knihovny mají odkaz na webových stránkách obce a na stránkách dačického mikroregionu. Dodány 3 výměnné soubory, 238 knih v hodnotě 44.385,- Kč. Výměnné soubory si knihovnice paní Leopoldina Petrová odváží sama.

2016

Zaregistrovalo se 49 čtenářů z toho 20 do 15 let a přečetli 423 knih. Z MěK Dačice dodány 2 výměnné soubory,130 knih v hodnotě 20. 730,- Kč.

2017

Knižní fond obohacen  o 2 výměnné soubory se 131 knihami z MěK Dačice v hodnotě 33. 109,- Kč. Nakoupeno 8 nových knih. Čtenáři si půjčili 756 knih.