Obec Třebětice
Naposledy aktualizováno: 16.1.2019

 Knihovna je umístěná v budově obecního úřadu v prvním patře .

                 

O knihovnu se v rozmezí let 1981 až 2010 staral pan Miloš Petr.

                    

Knihovna má rozsáhlý fond - 2189 svazků a Internet pro veřejnost zdarma.

 

                  

                  

Od srpna 2010 knihovnu převzala pani Leopoldina Petrová.